Daļa no Latvijas neoficiālajām peldvietām, pateicoties aktīvai pašvaldību darbībai, tiek atbilstoši apsaimniekotas, labiekārtotas un tajās tiek nodrošinātas higiēnas prasības. Vairākās no tām peldsezonas laikā pašvaldības par saviem līdzekļiem arī organizē ūdens kvalitātes pārbaudes.

Veselības inspekcija katru gadu apkopo iesniegtos neoficiālo peldvietu ūdens analīžu rezultātus un zemāk norādītajās saitēs atbilstoši teritoriālajam iedalījumam atspoguļo paraugu ņemšanas vietu, laiku, ūdens kvalitātes rādītāju rezultātus un Veselības inspekcijas slēdzienu par atļauju peldēties. Dati tiek aktualizēti pēc ūdens analīžu rezultātu saņemšanas Inspekcijā.

*Veselības inspekcija informē, ka Mūsas upē ir aizliegts peldēties zilaļģu masveida savairošanās dēļ.

*Atsaucoties uz Ķekavas novada domes sniegto informāciju tīmekļa vietnē, Veselības inspekcija iesaka nepeldēties Daugavas upes peldvietās - Daugmalē un Ziedonī, sakarā ar zilaļģu savairošanos!

** Veselības inspekcija informē par zilaļģu savairošanos ūdes krātuvē "Pavasari", Jaunmārupē. Peldēties nav ieteicams!