Veselības inspekcija brīdina un vērš uzmanību uz Grieķijas tirgū konstatētajiem neatbilstošajiem ražotāja Dangguan Kangweille Electronic Tecshnology Co., Ltd. bezkontakta infrasarkanajiem termometriem VILECO, kas, iespējams, var nonākt arī Latvijas tirgū.

Grieķijas kompetentā iestāde konstatēja sekojošas neatbilstības:

  • Tirdzniecības iepakojums un termometrs nav marķēts ar CE atbilstības marķējumu;
  • uz tirdzniecības iepakojuma norādīts tikai ražotāja nosaukums - Dongguan Kangweille Electronic Technology Co. Ltd. Trūkst ražotāja kontaktinformācija;
  • nav norādīts ES pārstāvis uz tirdzniecības iepakojuma, termometra un lietošanas instrukcijā.

Neatbilstošais bezkontakta infrasarkanais termometrs VILECO

Termometrs

Neatbilstošā bezkontakta infrasarkanā termometra VILECO tirdzniecības iepakojums

Termometrs
Termometrs
Svarīgi:

Inspekcija iesaka importētājiem/izplatītājiem pirms preces pasūtīšanas un laišanas Latvijas Republikas tirgū, kā arī patērētājiem pirms preces iegādes - pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību attiecināmajām prasībām, izvērtējot norādīto informāciju uz medicīniskās ierīces etiķetes un tirdzniecības iepakojuma, kā arī pieprasot apliecinošo dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarāciju un paziņotās institūcijas EK sertifikātu).

Svarīgi:

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā.