Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujas saņemšanai Veselības inspekcijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes izziņa (kopija) par nāves cēloni;
  • Miršanas apliecība (kopija);
  • Apbedīšanas komersanta izziņa (par apņemšanos miruša cilvēka ķermeni ievietot zārkā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves" prasībām).