2014. gada 19. augustā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”. Noteikumu 39. punkts paredz - ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētisko lauku praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparatūru, kas sertificēta mērījumu vienotības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit