Kādos gadījumos var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā:

 • ja lietošanai iegādātā medicīniskā ierīce pasliktina vai kaitē pacienta veselības stāvoklim;
 • ja ārstniecības persona vai pacients nav apmācīts rīkoties ar medicīnisko ierīci, nav lietošanas instrukcijas vai tā ir neatbilstoša;

 • ierīce nedarbojas, vai to lietojot, tās darbība atšķiras no ražotāja noteiktās;
 • piegādātājs rakstiski noraida pircēja prasību veikt bojātās ierīces tehnisko ekspertīzi, to nomainīt vai atgriezt ieguldītos līdzekļus.

 Iesniegumā jānorāda:

 • Iegādātās ierīces nosaukums, modelis un izplatīšanas uzņēmuma adrese;
 • Medicīniskās ierīces izgatavošanas un drošas lietošanas laiks;
 • Kādus veselības traucējumus vai kaitējumu radīja medicīniskās ierīces lietošana?
 • Medicīniskās ierīces piegādātāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija, ja tāda ir lietotāja rīcībā;
 • Ierīces modeļa lietošanas pamācības kopija;
 • Informācija par izplatītāja vai izgatavotāja attiekšanos veikt iegādātās neatbilstošās ierīces nomaiņu ar analogu modeli;
 • Iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, ja ir iespējams, e-pasta adrese).
 • Iesniegumam jāpievieno ārsta atzinums par personai nodarītā veselības kaitējuma smaguma pakāpi, cēloni, apstākļiem un prognozi;
 • Pirkuma čeka kopija.

Iesniegumu iesniedz:

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Papildus informācija: Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļa