Informācija zobārstniecības māsām, māsu palīgiem, ārsta palīgiem un medicīnas māsām par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nodrošināšanu

Veselības inspekcija informē, ka 2018.gada 11.janvārī ir noslēgts līgums ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nodrošināšanu zobārstniecības māsām, māsu palīgiem, ārsta palīgiem un medicīnas māsām, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, ja ir pagājuši vairāk kā pieci gadi no dienas, kad izsniegts medicīniskās izglītības diploms, kā arī personām, kas vēlas veikt pārreģistrāciju vai reģistrācijas termiņa atjaunošanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Kontaktinformācija uzziņai: Sanita Marnauza tālr. 67275149, e-pasts sanita.marnauza@rcmc.lv vai skatīt www.rcmc.lv .