Šajā sadaļā izveitojama informācija par iestādes atbildības jomās izveidotajām konsultatīvajām institūcijām (piemēram, darba grupām, konsultatīvajām padomēm, projektu uzraudzības padomēm, projektu konsultatīvajām grupām), ja formāta darbība ir atklāta, tad te var tikt veidotas apakšsadaļas katrai padomei/ darba grupai, to skaitā, pieļaujot tehniskas iespējas publicēt sēžu materiālu un protokolus, kā arī iespēju pieteikties dalībai.