Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) informē kosmētikas līdzekļu ražotājus un importētājus, ka noteikti jauni ierobežojumi konservantu Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone izmantošanā, lai pasargātu patērētājus no iespējamas ādas sensibilizācijas lietojot kosmētikas līdzekļus.

Inspekcija aicina kosmētikas līdzekļu ražotājus un importētājus iepazīties ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – Regula 1223/2009) grozījumiem, kas attiecas uz konservantu Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone izmantošanas ierobežojumiem.

Inspekcija atgādina, ka atbilstoši Regulas 1223/2009 V pielikuma 39. un 57. ierakstam, kas grozīti ar Komisijas Regulu Nr.1003/2014 (2014. gada 18. septembris) un Komisijas Regulu 2017/1224 (2017. gada 6. jūlijs) konservantus Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone ar koncentrācijas ierobežojumiem atļauts izmantot tikai kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo. Šobrīd maksimālā pieļaujamā koncentrācija noskalojamā kosmētikas līdzeklī konservantu Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone maisījumam ir 0,0015 % attiecībā 3:1. Iepriekšminēto konservantu maisījuma izmantošana nav savienojama ar konservanta Methylisothiazolinone viena paša izmantošanu tajā pašā līdzeklī. Savukārt konservantu Methylisothiazolinone vienu pašu atļauts lietot koncentrācijā līdz 0,0015%.

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (turpmāk – SCCS) izpētījusi, ka ir palielinājies Methylisothiazolinone un Methylchloroisothiazolinone izraisītu alerģiju skaits, tāpēc tika aizliegta šo konservantu izmantošana kosmētikas līdzekļos, kurus nenoskalo, un ierobežota maksimāli pieļaujamā koncentrācija tajos kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo. SCCS, izvērtējot pieejamo informāciju,  jau 2013. gada 12. decembra atzinumā secināja, ka Methylisothiazolinone koncentrācija 0,01% nav droša patērētājiem, jo var izraisīt ādas sensibilizāciju. Savukārt 2009. gada 8. decembra un 2015. gada 15. decembra atzinumā SCCS secināja, ka patērētājiem nerada draudus  Methylchloroisothiazolinone (un) Methylisothiazolinone maisījuma vai Methylisothiazolinone viena paša koncentrācija 0,0015% (15 ppm) kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo.

Augstākminētie normatīvie akti pieejami šeit.