Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību" (turpmāk- noteikumu) 19. un 19.1 . punktos noteikto komersantam, laižot tirdzniecībā tabakas izstrādājumus, katru gadu ir jāmaina kombinētā brīdinājuma komplekts, par to paziņojot Veselības inspekcijai.

Šo noteikumu 19. punktā minēto kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņu veic ne vēlāk kā līdz 20. maijam. Ja konkrētajā gadā akcīzes nodokļa likmes maiņa tiek veikta pirms 20. maija, kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņa attiecīgajā gadā notiek vienlaikus ar akcīzes nodokļa likmes izmaiņām likumā "Par akcīzes nodokli" paredzētajā kārtībā. Ja akcīzes nodokļa likmes maiņa plānota vairākas reizes gadā, kombinēto brīdinājumu komplektu nomaiņa notiek vienlaikus ar pirmajām akcīzes nodokļa likmes izmaiņām.

Informējam, ka informāciju Veselības inspekcijai var sniegt arī  izmantojot portālu www.latvija.lv : https://www.latvija.lv/lv/PPK/Uznemejdarbiba/Akcizes-precu-aprite