• autoklāvs ir medicīnas ierīce, kam jābūt ar speciālu CE marķējumu (skat. šeit: www.vi.gov.lv/lv/ce-markejums)
 • to izmanto piederumiem, kas ir izturīgi pret mitrumu un augstu temperatūru (piemēram, no metāla – knaiblītes, šķēres u.tml.)

Ja uz pakalpojuma sniegšanas brīdi darba piederumam jābūt sterilam (piemēram, invazīvās procedūrās kā tetovēšana):

 • pirms sterilizācijas tas ir obligāti jāiepako speciālos maisiņos,
 • jāizmanto ķīmiskos indikatorus, kas informēs par sterilizācijas procesa efektivitāti, mainot krāsu,
 • jānosaka sterilo piederumu glabāšanas termiņš,
 • jāveic uzskaite par darba piederumu sterilizēšanu.
Bilde ar tekstu

Iepakojuma veidi sterilizācijai autoklāvā:

 • medicīniskā papīra maisiņi,
 • medicīniskā papīra – plastikāta maisiņi,
 • kreppapīrs vai neausts materiāls (šī ir populāra metode medicīnā).

Izmantojamie ķīmiskie indikatori:

 • I.tipa – parāda, vai iepakojums tika sterilizēts (nenorāda sterilitāti!);

Medicīniskā papīra – plastikāta maisiņiem šie indikatori parasti ir iestrādāti maisiņa malās.

Šos indikatorus (izvēlas vienu no tiem) ievieto maisiņa iekšpusē un uz plaukta sterilizācijas iekārtā:

 • V.tipa – parāda, vai tika sasniegta, piemēram, atbilstoša temperatūra, spiediens un ilgums;
 • VI.tipa –  parāda tvaika, temperatūras un laika attiecību.

Bioloģiskā monitoringa tests

Bioloģiskos indikatorus izmanto, lai pierādītu, ka konkrētā iekārtas sterilizācijas programma spēj iznīcināt mikroorganismu sporas un, ka iekārtu drīkst izmantot:

 • testu veic vismaz 2x gadā,
 • nepieciešams veikt jaunai iekārtai, pēc remontiem un uzstādīto parametru maiņas (šādos gadījumos testu veic secīgi 3x),
 • iekārtu var atsākt izmantot pēc negatīva testa saņemšanas (~48h).

Sīkākus paskaidrojumus par sterilizācijas procesu skaties vadlīnijās šeit (no 41 lp): https://ieej.lv/vadlinijas