Atgādinam un vēršam zāļu reklāmas devēju, izgatavotāju un izplatītāju, kā arī masu informācijas līdzekļu un žurnālistu uzmanību zāļu reklamēšanas kārtībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – Noteikumi) noteikto regulējumu sabiedrībai atļauts reklamēt tikai zāles, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu  klasifikāciju ir noteiktas kā bezrecepšu zāles un vakcīnas vakcinācijas kampaņas. Šāds regulējums ir noteikts ar mērķi, mazināt negatīvo ietekmi uz sabiedrību, kas varētu rasties reklāmas iespaidā, neracionāli lietojot bezrecepšu zāles. Turklāt, būtiski ir norādīt, ka sniedzot sabiedrībai informāciju par zālēm, kas neatbilst zāļu aprakstā norādītajām ziņām un ir maldinoša, tiek apdraudēta sabiedrības veselība. Zāļu nepamatota vai nepareiza lietošana var nodarīt būtisku kaitējumu sabiedrības veselībai, jo sabiedrībai nav atbilstošu zināšanu un prasmju, lai kritiski izvērtētu informāciju par zālēm, jo īpaši par recepšu zālēm un zālēm, kas satur Latvijā kontrolējamas narkotiskās un psihotropās vielas.

Lai nekļūdītos, izgatavojot sabiedrībai paredzēto zāļu reklāmu, Veselības inspekcija ir sagatavojusi infografiku „Kā veidot zāļu reklāmu sabiedrībai”, aicinot ik vienu pievērst tai uzmanību izgatavojot vai pārskatot jau izstrādātās zāļu reklāmas.

Kā arī vēršam uzmanību, ka sabiedrībai paredzētajā zāļu reklāmā aizliegts iekļaut informāciju, kas:

 • ierosina ārstēšanu, izmantojot pasta pakalpojumus vai sniedzot padomus citā līdzīgā veidā, un rada iespaidu, ka diagnozi var noteikt bez ārstniecības personas iesaistīšanas;
 • rada iespaidu, ka zāļu iedarbība ir garantēta, zāļu lietošana neizraisa blakusparādības un zāļu iedarbība ir līdzvērtīga tai, ko sniedz cita ārstēšanas metode vai citas zāles, vai ir labāka par to;
 • rada iespaidu, ka, lietojot zāles, pacienta vispārējais veselības stāvoklis ievērojami uzlabosies;
 • rada iespaidu, ka, nelietojot attiecīgās zāles, pacienta veselība var pasliktināties. Šis nosacījums neattiecas uz Noteikumos minēto vakcīnu reklāmu;
 • vērsta tikai vai galvenokārt uz bērnu uzmanības piesaistīšanu;
 • satur atsauci uz zinātnieku, veselības aprūpes darbinieku vai tādu personu ieteikumiem, kuras nepieder pie minētajām kategorijām, bet savas popularitātes dēļ varētu veicināt zāļu lietošanu;
 • rada iespaidu, ka zāles ir pārtikas produkts, kosmētikas līdzeklis vai kāds cits plaša patēriņa produkts;
 • rada iespaidu, ka zāļu drošību un efektivitāti garantē to dabiskā izcelsme;
 • aprakstot vai sīki izklāstot kādas slimības vēsturi, varētu izraisīt kļūdainu diagnozes noteikšanu;
 • nepiemērotos, satraucošos vai maldinošos terminos apraksta atveseļošanos;
 • neatbilstoši, satraucoši vai maldinoši attēlo, kā slimība vai ievainojums pārvērš cilvēka ķermeni vai kā zāles iedarbojas uz cilvēka ķermeni vai tā daļām;
 • rosina iegādāties zāles, pamatojot zāļu iegādes nepieciešamību ar zāļu cenu, izsludinot īpašu izpārdošanu vai sniedzot paziņojumu, ka zāles tiek pārdotas komplektā ar citām zālēm (tajā skaitā par pazeminātu cenu) vai precēm.

Ņemot vērā, ka Noteikumu prasības ir attiecināmas arī uz korespondenci, paziņojumiem un raidījumiem, ja tajos ir pat netiešas norādes uz zālēm, aicinam masu informācijas līdzekļus vācot, sagatavojot un izplatot informāciju par zālēm, pastiprinātu uzmanību pievērst Noteikumu prasībām, mazinot negatīvo ietekmi uz sabiedrību, kas varētu rasties izplatītās reklāmas iespaidā, neracionāli un nepareizi lietojot zāles.