Ārstniecības persona Informācija
Bilde - kā ģimenes ārsti Rīgā un reģionos var saņemt finanšu atbalstu

Ģimenes ārsti var pieteikties Veselības ministrijā un saņemt naudas kompensāciju Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros par ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas procesu. Uz naudas kompensācijām ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai var pretendēt ģimenes ārsta prakse Rīgā un ģimenes ārsta prakse ārpus Rīgas.

Saskaņā ar nosacījumiem, finanšu atbalstu saņem abi speciālisti:

  • ģimenes ārsts pensijas vecumā par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu,
  • jaunais ģimenes ārsts par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes pārņemšanu.

Ģimenes ārstiem, kuri ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu, ir jāsaņem izziņa no Nacionālā veselības dienesta, jāaizpilda pretendentu pieteikums, prakses pārņēmējam VID EDS de minimis veidlapa un dokumenti jāiesniedz Veselības ministrijā.

Svarīgi! Lai saņemtu finanšu atbalstu ESF projektu ietvaros, jaunais ģimenes ārsts līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu drīkst noslēgt pēc pieteikšanās Veselības ministrijā. Vispirms no Nacionālā veselības dienesta ir jāsaņem izziņa par prakses nodošanu/pārņemšanu.

 

Izpētiet prakses pārņemšanas procesu Rīgā un reģionos:

Rīgā ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu naudas kompensāciju izmaksa notiek Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" Nr. 9.2.7.0/21/I/001 ietvaros. Pretendentu atlase sākās 2021. gada februārī un plānota līdz 2023.gada 31.jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Kopējais attiecināmais finansējums ir 3 miljoni eiro.

Ārpus Rīgas ģimenes ārstiem par prakses nodošanu un pārņemšanu naudas kompensāciju izmaksa notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 ietvaros. Pretendentu atlase sākās 2018. gada maijā un plānota līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Kopējais attiecināmais finansējums ir 10 miljoni eiro.

Atceries, ka finanšu atbalstu var saņemt arī ģimenes ārsti (bez prakses pārņemšanas procesa), kuri sāk strādāt ārpus Rīgas, piemēram, jaunie speciālisti vai tie, kuri pārceļas no Rīgas uz reģionu.