Ārstniecības iestāde Informācija
bilde ar vakcīnām

 

Saskaņā ar 22.05.2012. MK noteikumu Nr.353 ''Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības'' 3. punktu, nederīgās vai nekvalitatīvās zāles, kuras netiek atdotas atpakaļ piegādātājiem, klasificējamas kā bīstamie atkritumi vai atkritumi, ar kuriem rīkojas kā ar bīstamajiem atkritumiem. 

Pēc Farmācijas likumā noteiktās definīcijas - vakcīnas ir zāles. Līdz ar to ārstniecības iestāde, atbilstoši 27.03.2007. MK noteikumu Nr.220 ''Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās'' 52. punktu, nodrošina neizmantoto vakcīnu iznīcināšanu vai nodošanu iznīcināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamajiem atkritumiem.