Informācija presei
arsts

Veselības inspekcija š.g. 17. janvārī Ģenerālprokuratūrai un Valsts policijai nosūtīja ārsta imunologa Jevgēnija Ņikiforenko lietas materiālus ar lūgumu piemērot drošības līdzekli un aizliegt imunologam pildīt ārstniecības personas pienākumus.

Inspekcija turpinās informēt Ģenerālprokuratūru un Valsts policiju par visu tās rīcībā pieejamo aktuālo informāciju J. Ņikiforenko lietā un ir gatava operatīvai sadarbībai lietas izskatīšanā.

Kā iepriekš minēts, Inspekcija aicina atsaukties personas, kas ārstniecības laikā saskārušās ar J. Ņikiforenko darbībām, kurās apšauba medicīnisku pamatotību. Tostarp Inspekcija aicina personas, kurām Inspekcija ir sniegusi atbildi līdz 2011.gadam, iesniegt visus lietas materiālus atkārotai izskatīšanai, sūtot pa pastu uz Klijānu ielu 7, LV- 1012 vai uz e pastu vi@vi.gov.lv

Inspekcija ierosinās administratīvā pārkāpuma procesus lietās, kurās nav iestājies noilgums administratīvās atbildības piemērošanai.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ermansone

Tel.nr.26315189, 67819677, komunikacija@vi.gov.lv.