Pasākums

Noslēdzoties iniciatīvas “Konsultē vispirms” principa ieviešanā iesaistīto uzraugošo iestāžu 2019. gada darbības novērtējumam, Veselības inspekcija ieguvusi īpašu apbalvojumu nominācijā “Gada izaugsme”, jo gada laikā demonstrējām visstraujāko progresu “Konsultē vispirms” principa ieviešanā. 

2019. gadā 22 uzraugošajās iestādēs tika vērtēta principa “Konsultē vispirms” ieviešana, analizējot saņemtās atbildes kopumā no 4 928 klientiem (uzņēmējiem) un 1 721 darbiniekiem, novērtējot iestāžu sniegtos pašvērtējumus, kā arī 6 ekspertu un 8 padomes ekspertu vērtējumu.

 Par iniciatīvu "Konsultē vispirms”

Viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 2017. gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”.