Pacienta tiesības uz pavadošās personas klātbūtni stacionārā

Veselības inspekcija uzsver, ka Latvijas normatīvajos aktos pacienta tiesības uz pavadošās personas klātbūtni ir skaidri definētas Pacientu tiesību likuma 5. pantā, kur noteikts, ka Pacientam ir tiesības uz savas ģimenes un citu personu atbalstu ārstniecībā. Savukārt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” cita starpā nosaka, kā ārstniecības iestādēm tiek apmaksāta pavadošās personas atrašanos pie konkrētu pacientu grupām.

Veselības inspekcija norāda, ka Dobeles slimnīcas vadības publiski sabiedriskajam medijam paustā informācija par šādu noteikumu neesamību, neatbilst patiesībai un vērtējama kā sabiedrības un pacientu maldināšana. Līdz ar to Veselības inspekcija aicina Dobeles slimnīcas vadību publiski atsaukt maldinošo informāciju, respektēt pacientu tiesības un sniegt precīzu informāciju par pacienta tiesībām uz pavadošās personas klātbūtni ārstniecības iestādēs.