Anketa tetovēšanas

Lai aktualizētu tetovēšanas pakalpojumu higiēnas prasību regulējumu atbilstoši mūsdienu prasībām, tajā skaitā papildinot apmācību saturu, Veselības ministrija izstrādājusi grozījumus "Noteikumos par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem". Otrdien, 30. janvārī, MK noteikumu projektu atbalstīja valdība.  

Projekts skar tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniedzējus, ietverot apmācību programmā saturu par tetovēšanā izmantojamajām vielām, to marķējumu un vēl citiem jautājumiem, lai klientam sniegtu veselībai drošu pakalpojumu, kas būtu saskaņā gan ar klienta tiesībām, gan atbilstu jaunākajai Eiropas Savienības regulai. Apmācībās tiks iekļauts saturs par tetovēšanā izmantojamajiem maisījumiem, to marķējumu un klientam sniedzamo informāciju.

Noteikumu projekts paredz, ka klientam pirms pakalpojuma veikšanas (nevis pēc, kā tas bija līdz šim) jāsaņem vispusīga informācija gan par tetovēšanas procedūrā izmantojamajām vielām, gan to iespējamo ietekmi uz veselību, gan citiem  būtiskiem ar pakalpojumu saistītiem jautājumiem, tādējādi aizsargājot klienta, t.sk. nepilngadīgas personas, tiesības uz veselībai droša pakalpojuma saņemšanu. 

Noteikumos arī precizēts, ka pīrsings ir jebkuras ķermeņa daļas, t.sk. arī ausu caurduršana, tādējādi tas sakārto ausu caurduršanas pakalpojumu. Noteikumi ausu caurduršanai un pārējiem pīrsinga pakalpojumiem nosaka stingrus drošības nosacījumus, kā, piemēram, nepieciešamību klientam izsniegt rakstisku informāciju par pakalpojumu un brūces pēcapstrādi, saņemt klienta aizpildītu aptaujas anketu, kā arī paredz ilgāku mācību kursu.

Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu uzraudzību un kontroli veic Veselības inspekcija. Par izmaiņām ir informēta nozare - Latvijas Tetovēšanas biedrība, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija, Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācija. 

Arvien pieaug to cilvēku skaits, kas izvēlas tādas skaistumkopšanas procedūras, kā, piemēram, permanentais grims, pīrsings, tetovēšana. Šo procedūru veikšanai tiek izmantots tetovēšanas maisījums un procedūras ietver adatu izmantošanu vai kādu citu metodi, līdz ar ko ķermenis absorbē procedūras laikā izmantoto tetovēšanas tinti, kuras sastāvā ir krāsvielas un palīgvielas.