konference

Rīgā no 7. līdz 9. decembrim noritēs 33. EPSO (European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care) konference, kas pulcēs Eiropas un citu valstu nozares profesionāļus. Konferenci Rīgā organizē Veselības ministrija un Veselības inspekcija.

EPSO apvieno veselības pakalpojumu un sociālās aprūpes uzraudzības un kontroles institūcijas Eiropas valstīs un sadarbojas ar veselības aprūpes kvalitāti uzraugošām institūcijām visā pasaulē. EPSO mērķis ir veicināt uzraudzības institūciju regulāru savstarpējo sadarbību, lai pētījumu, ideju un labās prakses apmaiņas ceļā turpinātu veselības un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabojumu nepārtrauktību visā Eiropā. Rīgas konferencē speciālisti no dažādām valstīm dalīsies pieredzē un diskutēs par pamatā četrām galvenajām tēmām:

  • telemedicīna un digitālā veselība – jauni attīstības soļi veselības un sociālās aprūpes uzraudzībā, digitālās veselības ieguvumi pacientam, vienlaikus prasa inovatīvus risinājumus uzraudzības regulējumā, lai digitālā veselība būtu droša un kvalitatīva;
  • slimību profilakse, ko var regulēt ar sociālās un veselības aprūpes sfēras kvalitātes kontrolēm un auditiem – kā uzraudzīt un kontrolēt profilaktisko medicīnu un īstenotos pasākumus, kādas pieejas un metodes izmantot šajā jomā kopīgo mērķu sasniegšanā sabiedrības veselības labā;
  • iekšējo un ārējo regulatoru sadarbība – kā sadarboties veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzējiem un to darbību uzraugošajām valsts institūcijām;
  • inspekciju efektivitāte - kā veselības aprūpes kvalitātes uzraudzību padarīt efektīvāku visiem iesaistītajiem.

Konferencē piedalīsies arī veselības ministrs Daniels Pavļuts, Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika, Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga, kā arī kvalitātes un audita nodaļu pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas u.c.. Konferencē uzstāsies un diskusijās piedalīsies eksperti no Igaunijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Īrijas, Singapūras u.c. Konferences rīkotāji uzsver, ka veselības aprūpes kvalitāte un pacientu drošība ir kopīgs mērķis visiem – gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan pacientiem, gan sabiedrībai kopumā. Papildus, attīstoties jaunām metodēm, kā, piemēram, telemedicīna, parādās jauni kvalitātes un drošības aspekti, kurus  uzraudzībai un kontrolei ir nepieciešamas jaunas pieejas.

Veselības inspekcija Latvijā nodrošina veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas un izpildes uzraudzību un kontroli. Tā ietvarā inspekcija kontrolē arī ārstniecības iestādes, medicīnisko ierīču lietošanu, veselības aprūpes kvalitāti, uztur ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistru un veic citas funkcijas.

EPSO konference no 7. – 9. decembrim norisināsies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.