Ārstniecības iestāde Brīdinājumi Informācija

Veselības inspekcija informē, ka tehniskās uzraudzības institūcijas SIA "Reksperta" akreditācijas sfērā veiktas šādas izmaiņas:

  • Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība - funkcionālā pārbaude apturēta līdz 2021.gada 28.aprīlim vai neatbilstību novēršanai (28.10.2020. akreditācijas lēmums Nr. 9-1-1/ 2020/313);
  • Lineāro paātrinātāju funkcionālās pārbaudes – atcelta akreditācija no 2020.gada 8.novembra (28.10.2020. akreditācijas lēmums Nr. 9-1-1/2020/313);
  • Ekspluatācijā esošu medicīnisko un rūpniecisko jonizējošā starojuma avotu darba zonas radiācijas monitorings - attiecībā uz pulsējoša veida jonizācijas starojuma avotiem – atcelta akreditācija  no 2020.gada 8.novembra (28.10.2020. akreditācijas lēmums Nr. 9-1-1/ 2020/313).

Veselības inspekcija iesaka ārstniecības iestādēm - pirms akreditētās tehniskās uzraudzības institūcijas izvēles, pārliecināties par to akreditāciju Valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) tīmekļvietnē un jautājumu gadījumos sazināties ar LATAK pa tālruni 67373051 vai rakstot uz e-pastu - pasts@latak.gov.lv.