Peldēties atļauts

Peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji pieļaujamās normas patlaban pārsniedz piecās oficiālajās peldvietās, un no šodienas, 7. jūnija, Veselības inspekcija iesaka nepeldēties šādās peldvietās: Saulkrastu peldvietā “Centrs”; Jūrmalas peldvietas “Melluži” un “Pumpuri”; Liepājas Dienvidrietumu peldvietā un Liepājas peldvietā pie stadiona.

Lubānas ezera peldvietā konstatēta zilaļģu ziedēšana un noteikts aizliegums peldēties. Peldēšanās ierobežojumi ir spēkā līdz atkārtotiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un to rezultātu paziņošanas nākamajā nedēļā.

Savukārt Rāznas ezera peldvieta Lipuški ir slēgta, kamēr peldvietas zonā norisinās būvniecības darbi.

Pārējās 52 Latvijas oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Kā zināms Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15. maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15. septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, aicinot pašvaldību izvietot attiecīgu informatīvo brīdinājumu peldvietā labi redzamā vietā. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem  Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu ūdens kvalitāte”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 1. un 2. jūlijā.

Atgādinājums peldvietu apsaimniekotājiem.

Lai peldēšanās būtu droša, inspekcija atgādina peldvietu apsaimniekotājiem, proti, pašvaldībām par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības pienākumiem peldētāju veselības aizsardzības nodrošināšanai. Drošības prasības cita starpā paredz, ka peldvietu ūdens norobežojams ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem. Ja iespējams, izveido un norobežo peldēšanās sektoru bērniem ar dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm. Tāpat jāseko peldvietas gultnes reljefa iespējamām izmaiņām, raugoties, lai neveidojas bedres, neuzkrājas akmeņi, dūņas, un regulāri pārbaudāma gultne vai tajā nav stikli, vai citi priekšmeti, kuri var apdraudēt peldētāju drošību. Bez tam nodrošināma ērta pieeja peldvietai, kā arī piebraucamais ceļš operatīvajam transportam. Ja peldvietā netiek nodrošināta glābšanas dienesta darbība, peldētājiem labi redzamā vietā un saprotami, izvietojama informācija, ka glābšanas dienests nav pieejams un brīdinājums peldētājiem būt īpaši uzmanīgiem. Tāpat jābūt izvietotai informācijai par glābšanas dienestu kontaktinformāciju. Peldvietās, kurās nav glābšanas dienesta,  ieteicams izvietot glābšanas inventāru, piemēram, glābšanas riņķus. Apraksts par drošas peldvietas vides aspektiem atrodams inspekcijas tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību daļa