COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) informē, ka rutīnas skrīninga mērķis identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību izglītības iestādēs un arī ārpus tās.

Rutīnas COVID-19 skrīningam izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti. Pieteikties rutīnas skrīningam nepieciešams elektroniski, nosūtot pieteikumu Inspekcijai uz e-pastu projekti@vi.gov.lv . Prioritārā kārtībā tiks apstrādāti pieteikumi no skolām, kuras atsāks mācību procesu klātienē.

Katrai izglītības iestādei, piesakoties skrīningam, nepieciešams norādīt:

  1. atbildīgo personu par skrīningu jūsu iestādē (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts);
  2. nepieciešamo testu skaitu nedēļā klātienē nodarbinātajiem pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem, kas kontaktē ar pedagogiem un audzēkņiem.

Saņemot izglītības iestādes pieteikumu, Inspekcija to nosūtīs vienai no rutīnas skrīningā iesaistītām laboratorijām.

Inspekcija elektroniski informēs iestādi par piesaistīto laboratoriju, nosūtīs instrukciju siekalu testiem un laboratorijas kontaktus jautājumu precizēšanai (iknedēļas testu skaits, paraugu nodošanas laiks u.c.).

Laboratorija sazināsies ar izglītības iestādes atbildīgo personu par skrīningu, informēs par testu piegādes un paraugu nodošanas datumu un laiku, ja nepieciešams, sniegs atbildes uz jautājumiem par skrīniga procesa īstenošanu.

Atgādinām, ka personas, kuras pārslimoja Covid-19 infekciju, nav pakļautas plānveida skrīningam un izmeklēšanai pēc epidemioloģiskajam indikācijām uz Covid-19 infekciju trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks.

Inspekcija aicina visas izglītības iestādes aktīvi sadarboties un iesaistīties rutīnas skrīninga organizēšanā.