COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija (turpmāk ­– Inspekcija) informē, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas* laikā šobrīd ir atļauti ārstniecības pakalpojumi, kas tiek sniegti ārstniecības iestādēs, bet ir aizliegti skaistumkopšanas pakalpojumi.

Inspekcija vērš uzmanību, ja pakalpojuma sniegšanas vietā lāzeriekārta tiek izmantota tikai skaistumkopšanas mērķiem bez medicīniskas indikācijas, piemēram, liekā apmatojuma likvidēšanai estētisku vēlmju dēļ, procedūra uzskatāma par skaistumkopšanas pakalpojumu pat, ja to veic ārstniecības iestādē. Savukārt, ja lāzeriekārtu izmanto ārstnieciskiem mērķiem, piemēram, liekā apmatojuma noņemšanai hirsūtisma dēļ, procedūra ir uzskatāma par ārstniecisku pakalpojumu, turklāt iestādei ir jāreģistrējas ārstniecības iestāžu reģistrā, kā to paredz Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un papildus minētās iekārtas izmantošanā jāievēro Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumi Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Inspekcija atgādina, ka saskaņā ar Ārstniecības likumu, slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu ir tiesīgs veikt ārsts un pirms attiecīgās lāzerepilācijas procedūras ārstnieciskiem mērķiem veikšanas ir nepieciešama ārsta konsultācija, kurš veiks pacienta (vai pakalpojuma saņēmēja) izjautāšanu, izmeklēšanu, noteiks diagnozi un piedāvās ārstēšanas plānu. Saskaņā ar ārstējošā ārsta norādēm un ārstēšanas plānu, lāzerepilācijas procedūru ir tiesīgas izpildīt arī kosmētiķes un skaistumkopšanas speciālistes (kosmetoloģijā)**, ja ierīces ražotājs ir norādījis, ka ar attiecīgo ierīci un metodi šīs speciālistes drīkst strādāt.

 


* Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

** kosmētiķes un skaistumkopšanas speciālistes (kosmetoloģijā) ir sertificētas ārstniecības personas (kosmētiķes) un tiek reģistrētas ārstniecības personu sarakstā