Brīdinājumi Informācija

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz tirgū pieejamiem prasībām neatbilstošiem bezkontakta infrasarkanajiem termometriem. Neatbilstošajiem infrasarkanajiem termometriem nav norādīts ražotājs vai tiem nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, līdz ar to ierīce nav marķēta ar atbilstošu CE atbilstības marķējumu t.i. pie CE marķējuma nav norādīts paziņotās institūcijas identifikācijas kods jeb četrciparu kombinācija.

Infrasarkanajam termometram ir jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu un pie tā ir jābūt norādītam četru ciparu identifikācijas kodam. Uz tā tirdzniecības iepakojuma un ierīces ir jābūt norādītam ražotājam, sērijas (SN) vai partijas (LOT) numuram, nosaukumam un gadījumā, ja ražotājs atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad arī ražotāja Eiropas Savienības pārstāvim.

Iesakām pievērst uzmanību attēlos redzamajām neatbilstībām un pirms bezkontakta infrasarkanā termometra iegādes, lūdzam pārliecināties par termometra atbilstību prasībām.

Bilde ar ierīci
Bilde ar ierīci
Bilde ar ierīci