Brīdinājumi Informācija

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz tirgū pieejamiem prasībām neatbilstošiem bezkontakta infrasarkanajiem termometriem. Neatbilstošajiem infrasarkanajiem termometriem nav norādīts ražotājs vai tiem nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, līdz ar to ierīce nav marķēta ar atbilstošu CE atbilstības marķējumu t.i. pie CE marķējuma nav norādīts paziņotās institūcijas identifikācijas kods jeb četrciparu kombinācija.

Infrasarkanajam termometram ir jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu un pie tā ir jābūt norādītam četru ciparu identifikācijas kodam. Uz tā tirdzniecības iepakojuma un ierīces ir jābūt norādītam ražotājam, sērijas (SN) vai partijas (LOT) numuram, nosaukumam un gadījumā, ja ražotājs atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad arī ražotāja Eiropas Savienības pārstāvim.

Iesakām pievērst uzmanību attēlos redzamajām neatbilstībām un pirms bezkontakta infrasarkanā termometra iegādes, lūdzam pārliecināties par termometra atbilstību prasībām.

Bezkontakta infrasarkanā termometra attēls Neatbilstība
Termometrs

Infrasarkanais termometrs ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods un nav norādīts ražotāja ES pārstāvis.

Termometrs
Termometrs

 

Infrasarkanais termometrs TF-600 nav marķēts ar CE atbilstības marķējumu, kā arī nav norādīts ražotājs.
Termometrs

 

Termometrs
Infrasarkanais termometrs IR-FM ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods, nav norādīts ražotāja ES pārstāvis, kā arī uz tirdzniecības iepakojuma norādīts, ka ražotājs ir Jiangxi Manunn, bet uz termometra etiķetes norādīts - GanZhou MANUNN LLC.
Termometrs

 

Termometrs
Bezkontakta infrasarkanais termometrs HG01 ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu (uzlīmes veidā), bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods, nav norādīts ražotāja ES pārstāvis.
Termometrs
Bezkontakta infrasarkanais termometrs AOJ-20 ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods un tam nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra.
Termometrs
Bezkontakta infrasarkanais termometrs AET-R1D2 ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods un tam nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra.
Termometrs
Bezkontakta infrasarkanais termometrs HG-02 ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods un tam nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra.