Informācija

Līdz valsts ārkārtas situācijas beigām klientu apkalpošana, visās Veselības inspekcijas struktūrvienībās tiek nodrošināta attālināti.

Darba dienās no plkst. 8.30 - 17.00 sazināties ar Veselības inspekcijas klientu apkalpošanas speciālistiem var zvanot vai sūtot e-pastu:

Interesējošā tēma E-pasts Tālrunis
Klientu apkalpošana vi@vi.gov.lv

26361233, 25715377

Veselības aprūpe vi@vi.gov.lv 20295338
Reģistrs - ārstniecības iestādēm

registri@vi.gov.lv

67501589

Reģistrs - ārstniecības personām registri@vi.gov.lv

67602101

Skaistumkopšana vi@vi.gov.lv 67081614
Higiēnas novērtēšana higiena@vi.gov.lv 67317787
Dezinfekcija vi@vi.gov.lv 67507991
Pieteikšanās darbam COVID-19 veselības aprūpes atbalstam darbs@vi.gov.lv 25741161; 67507989
Ja ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu vai karantīnas/ pašizolācijas noteikumu neievērošana saistībā ar COVID-19 bridinajums@vi.gov.lv 22008636

Veselības inspekcijai adresētos dokumentus var iesniegt:

 • elektroniski:
  • pieprasot pakalpojumu www.latvija.lv
  • izmantojot e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
  • pieprasot pakalpojumu sadaļā E-pakalpojumi
  • sūtot uz e-pastu vi@vi.gov.lv - iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
 • sūtot pa pastu - Rīgā, Klijānu ielā 7, LV-1012. Reģionālo nodaļu kontakti šeitReģionālo nodaļu kontakti šeit
 • ievietojot pasta kastītē, kas novietota pie Inspekcijas centrālajām durvīm

Lūgums būt atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, lai novērstu COVID- 19 infekcijas slimības izplatīšanos.

Ņemot vērā izmaiņas visās nozarēs, aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi atbildīgo iestāžu tīmekļvietnēs: