Sākot ar 2021. gada oktobra mēnesi Veselības inspekcijā būtiski pieaudzis saņemto iesniegumu skaits no darba devējiem par darbiniekam izsniegto darbnespējas lapas pamatotību. Iesniegumos darba devējs izsaka šaubas par darbinieku negodprātīgu rīcību saistībā ar darbnespējas lapu saņemšanu. Darba devējs norādījis, ka darbnespējas lapu atvēršana iespējams saistīta ar normatīvajā regulējumā* noteikto prasību par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu nepieciešamību veicot darba pienākumus klātienē no 2021. gada 15. novembra.

Veselības inspekcija skaidro iesniegumu par darbnespējas pamatotību izskatīšanas kārtību un rezultātus.

Plašāka informācija pieejama zemāk


* 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ” 5.3.punkts, 5.7.1 punkts, pieejams šeit