Inspekcija brīdina par apgrozībā esošu veselībai bīstamu vējstiklu tīrīšanas līdzekli.

Veselības inspekcija informē, ka automašīnu ziemas vējstiklu tīrīšanas ķīmiskajā maisījumā konstatēta bīstama viela metanols. Vējstiklu tīrīšanas līdzeklī, ar nosaukumu “Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, aromatizēts, paredzēts lietošanai līdz - 20℃”, laboratoriski konstatēts, ka ķīmiskais maisījums satur 24,4 tilpuma procentus metanola, pretēji tam kā norādīts produkta marķējumā, kur uzrādīts etanols. Līdz ar to produkts nav paredzēts lietošanai plašam patēriņam, tā marķējums maldina par sastāvu un marķējumā nav norādīta būtiska informācija par produkta bīstamību.

  • Veselības inspekcija stingri brīdina, ķīmiskais maisījums ar šādu metanola koncentrāciju var radīt orgānu bojājumus, ir toksisks norijot, nonākot saskarē ar ādu vai ieelpojot. 

 

  • Ja minētais produkts lietots atbilstoši paredzētajam mērķim un nav parādījušies simptomi, kas norādītu uz veselības pasliktināšanos, pie ārsta nav jāvēršas.

Inspekcija aicina patērētājus un izplatītājus nelietot pievienotajā attēlā redzamo preci un atgriezt to iegādes vietā.

Veselības inspekcija veica ķīmiskā maisījuma laboratorisku pārbaudi, un kontroles pie iespējamā ražotāja un mazumtirdzniecības vietā pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts policijas iesnieguma.  Visi kontroles laikā iegūtie dokumenti un testēšanas pārskati tiks nosūtīti Valsts policijai.