SAC

Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs savas darbības ietvarā veic ārstniecību, tas reģistrējams ne vien Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju  reģistrā, bet arī Ārstniecības iestāžu reģistrā Veselības inspekcijā.

Inspekcija atgādina sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ka šāda prasība stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, un tā ietverta Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem normatīva 2.8.apakšpunktā

  • Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ja sociālā pakalpojuma ietvaros tiek veikta ārstniecība, izņemot gadījumu, ja sociālo pakalpojumu sniedzējam ir līgums ar ārstniecības iestādi par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu”.

Minētais papildinājums nepieciešams, ņemot vērā, ka ir sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz ārstniecības pakalpojumus, piemēram, fizioterapeita vai medmāsas pakalpojumus, un klientu drošības dēļ ir nepieciešams, lai jebkurš ārstniecības pakalpojums tiktu sniegts drošā un tam piemērotā vidē, kā arī drošā un apstiprinātā veidā, kas tiek panākts un apstiprināts ārstniecības iestāžu reģistrācijas procesā.

Inspekcija informē sociālo pakalpojumu sniedzējus, ka reģistrējoties Ārstniecības iestāžu reģistrā tiem saistoši kļūst noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.  Lai sociālo pakalpojumu sniedzējs reģistrētos Ārstniecības iestāžu reģistrā, tam ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums Inspekcijai. Savukārt sadaļā Veselības punkta reģistrācija apkopota informācija reģistrācijas procesam.