Iedzīvotājiem Sabiedrības veselība
Aicinājums nepeldēties

Līdz ar Pārtikas un veterinārā dienesta konstatēto putnu gripu arī vienā no ūdenskrātuvēm, kurā ierīkota oficiālā peldvieta proti, Radžu ūdenskrātuves peldvieta Jēkabpilī, Veselības inspekcija aicina nepeldēties šajā peldvietā.

Tā kā putnu gripas gadījumi atklāti vairākās ūdenskrātuvēs, kuras nav oficiālās peldvietas, bet tiek izmantotas peldēšanai, Inspekcija aicina nepeldēties vietās, kur tuvumā redzami beigti vai slimi putni.

Kā atpazīt slimus putnus?

Ar putnu gripu inficētiem putniem novērojami šādi raksturīgākie simptomi:

  • pietūkusi galva, izpūrušas spalvas;

  • aizvērtas un izteikti ūdeņainas acis;

  • koordinācijas traucējumi un līdzsvara zudums;

  • galvas un ķermeņa trīce;

  • spārnu nokāršana un/vai kāju vilkšana u.c.

Inspekcija aicina sekot Pārtikas un veterinārā dienesta un pašvaldību izvietotiem brīdinājumiem uz vietas.