Ārtelpu bērnudārzi

14.jūlijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos*, apstiprinot prasības jaunam pakalpojumu veidam – ārtelpu bērnudārzam -, ko brīvprātīgi varēs piedāvāt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji un pirmsskolas izglītības iestādes.

Ārtelpu bērnudārza koncepcija paredz, ka āra bērnudārzā bērniem  būtu iespējams mācīties veselīgā vidē, novērtējot dabu un tās dotās iespējas, iegūstot gan fizisku, gan garīgu norūdīšanos, iespēju piedzīvot pilnu ciklu dabas apritē, nodrošinātu aktīvāku dzīvesveidu u.c. Āra bērnudārza pakalpojumā bērns lielāko dienas daļu atrastos svaigā gaisā ārtelpā, mācības notiktu ārā vai pārsvarā ārā.

Ārtelpu bērnudārza pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina teritorijās, kuras nerada risku bērnu veselībai no nelabvēlīgiem ķīmiskiem (kā gaisa piesārņojums) un fizikāliem vides faktoriem (kā troksnis, elektromagnētiskie lauki, vibrācija), kā arī jānodrošina tās piemērotība bērnu aktivitātēm un atbilstība bērnu drošībai. Teritorijā jāierīko rotaļu un sporta zona, kā arī saimniecības zona.

Pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina piemērotas telpas (guļamtelpa, ēdināšanas bloks, telpa, kur patverties nepiemērotos laika apstākļos, sanitārais mezgls, kur iespējams nomazgāt rokas ar tekošu, siltu ūdeni, vieta, kur sasildīties aukstā laikā utml.), kā arī nepieciešams izstrādāt rīcības plānu pakalpojuma sniegšanai meteoroloģiski nepiemērotos laika apstākļos, bērnu aizsardzībai no saules ietekmes, ilgstoši uzturoties āra apstākļos, aizsardzībai no odiem un citiem insektiem gulēšanas laikā, kā arī aizsardzībai no ērču pārnēsātām infekcijām.

Papildus noteiktas arī ugunsdrošības prasības un prasības bērnudārza dzīvnieku turēšanai.

Līdzīgi ārtelpu bērnudārza pakalpojumi tiek nodrošināti arī citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Lietuvā, Čehijā, Vācijā u.c.

 

*Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"