Pasākums
1

Pasākumā  piedalījās Veselības ministre Ilze Viņķele, Stichting Eurinspect vadītāja Jooske Vos,  Veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika, Veselības inspekcijas darbinieki, kā arī Veselības  inspekcijas sadarbības partneri, pacientu organizāciju pārstāvji.

Stichting Eurinspect eksperti prezentēja īsu kopsavilkumu par ekspertu komandas gala ziņojumu, kā arī izteica pateicību sadarbības partneriem. Veselības inspekcija informēja ekspertus par paveiktajiem darbiem un nākamiem soļiem, Stichting Eurinspect, ieteikumu ieviešanā.

Stichting Eurinspect eksperti informēja  Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas pārstāvjus   par jaunumiem Igaunijas pieredzē kompensāciju sistēmas reformā.

Jau iepriekš  informējām, ka realizējot Nacionālā veselības dienesta  ESF projektu „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” (Nr. 9.2.3.0/15/I/001)  iepirkumu “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā”, Stichting Eurinspect atkārtotas ekspertu vizītes, Veselības Inspekcijā (turpmāk – Inspekcija), tika organizētas 2018. gada 28.- 30. augustā, 22.-23. oktobrī un 29.-30. oktobrī. To laikā eksperti prezentēja projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus Inspekcijas turpmākā darba pilnveidei, inspicēšanas metožu maiņai, mācīšanās kultūras iedzīvināšanai, ārstniecības riska fonda administrēšanas un kaitējuma noteikšanas nosacījumu pārmaiņu nepieciešamībai.

Visi klātesošie pauda atzinību un izteica savu piekrišanu pozitīvo pārmaiņu nepieciešamībai, kas veicinās drošāku veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas ārstniecības iestādēs, kā arī  Veselības inspekcijas kā uzticama partnera lomas stiprināšanu ārstniecības iestāžu darbā, pacientu sūdzību izskatīšanā.