COVID-19 Informācija
Bilde ar dokumentiem

Darbnespējas lapas izrakstīšana personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 no 2021. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim: