Brīdinājumi Informācija

Veselības inspekcija konstatēja, ka Latvijas Republikas tirgū ir pieejamas prasībām neatbilstošas ražotāja Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co., Ltd. sterilas Jonax marles saites (7m x 14cm; 7m x 10cm; 5m x 10 cm, 5m x 7cm).

Norādām – ja marles saites ir sterilas, tad ražotājam ir jāveic atbilstības novērtēšanas procedūru, kā rezultātā pie CE atbilstības marķējuma ražotājs ir tiesīgs norādīt paziņotās institūcijas identifikācijas kodu.

Ražotāja Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co., Ltd. sterilās Jonax marles saites ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE atbilstības marķējuma nav norādīts paziņotās institūcijas identifikācijas kods, līdz ar ko precei nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra. Ņemot vērā augstāk minēto, Veselības inspekcija apturēja marles saišu izplatīšanu Latvijas Republikas tirgū un uzdeva to importētājam izņemt no tirgus neatbilstošos produktus, kā arī informēt patērētājus un komersantus par to.

Bilde ar marlēm