COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija informē bērnu nometņu organizētājus par veiktajām izmaiņām noteikumos* saistībā ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai.

No 17. oktobra bērnu nometnē var atrasties tikai viena dalībnieku grupa (30 bērni) un vienlaikus vairs nevarēs norisināties citu nometnes dalībnieku grupu aktivitātes tajā pašā nometnē, pat ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte.

Veselības inspekcija aicina bērnu nometņu organizētājus sekot līdzi aktuālajai informācijai saistībā ar Covid-19 izplatību un valdības ieviestajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai.


* Ministru kabineta 09.06.2020. gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 28.p.