Informācija presei Informācija Projekti
Tīmekļvietņu vienotā platforma

Esiet sveicināti Veselības inspekcijas jaunajā tīmekļvietnē! Salīdzinot ar iepriekšējo tīmekļvietnes versiju, šajā redzēsiet daudz uzlabojumu: tā ir droši un ērti lietojama gan uz datora, gan mobilajās ierīcēs, viegli piekļūstama cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, un tajā ievietotā informācija būs atrodama daudz ātrāk un vienkāršāk.

Informācija izvietota PIECĀS ērti lietojamās un pārskatāmās sadaļās:

1. Par mums

Sadaļā tiek publicēta informācija par Veselības inspekciju - tās uzraudzības jomām (veselības aprūpe, sabiedrības veselība, vides veselība, farmācija, ķīmija un kosmētika, tabakas izstrādājumi) un to normatīvajiem dokumentiem, struktūru, publikācijām un pārskatiem (publiskie pārskati, izstrādātie vizuāļi/infografikas). Uzzināsiet informāciju par aktuālajām vakancēm, projektiem un citu par iestādi saistītu informāciju.

2. Pakalpojumi

Sadaļā tiek publicēta informācija par Veselības inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem, elektroniskajiem pakalpojumiem un rekvizītiem pakalpojumu apmaksai.

3. Aktualitātes

Šajā sadaļā tiek apkopota svarīga informācija gan iedzīvotājiem, gan profesionāļiem - jaunumi, ziņas, aktualitātes, foto un video atskati, interkatīvās kartes par vides pieejamību ārstniecības iestādēs, biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu apkopojums.

4. Reģistri un datubāzes

Iedzīvotājiem un dažādu jomu profesionāļiem pieejamas datubāzes:

5. Kontakti

Sadaļā pieejama ietādes darbinieku, struktūrvienību un reģionālo nodaļu kontaktinformācija, informācija par apmeklētāju pieņemšanu, nokļūšanu un vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.


No 23. jūlija Latvijas valsts pārvaldes iestādēm ir jaunas, daudz drošākas un vieglāk piekļūstamas vienota dizaina tīmekļvietnes, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļaus ērti atrast nepieciešamo informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros radīts ilgtspējīgs risinājums – koplietošanas platforma, kuras komponentes varēs atkal un atkal izmantot, pēc vienotiem principiem radot jaunas valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes. 

Visas jaunās vietnes tapušas vienotā dizainā un tiek uzturētas centralizēti. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām Latvijas sabiedrībai būs pieejamas 60 iestāžu jaunās tīmekļvietnes. Tīmekļvietņu vienoto platformu izstrādā Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Kultūras informācijas sistēmu centru.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit: https://www.mk.gov.lv/timeklvietnes