COVID-19 Pārbaudes rezultāti
Par lāzerepilācijas pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā

Par epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem attiecībā uz COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu daļēji apturēta SIA “FLEBOMEDIKA”, reģ.nr. 40003570396, filiālei darbība, kas atrodas Kalnciema ielā 33, Rīgā, skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana bez medicīniskām indikācijām.

Iepriekš jau tika minēts, ka Veselības inspekcija šī gada 17.februārī veica kontroli SIA “FLEBOMEDIKA”, filiālē, kas atrodas Kalnciema ielā 33, Rīgā, kas plašāk zināma kā Dr. Mauriņa Vēnu klīnika, kurā tika konstatēts, ka klientiem tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi - lāzerepilācijas procedūras dažādām ķermeņa zonām, lāzerprocedūras acne ārstēšanai, sejas procedūras, kas pamatā ir traktējamas kā estētiskās un skaistumkopšanas procedūras.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, ir aizliegts sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus ārkārtējās situācijas laikā. Liegums attiecas uz skaistumkopšanas pakalpojumu, kurā piedalās divas puses: fiziskā persona - pakalpojumu saņēmējs un saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs. Līdz ar to, par noteikuma neievērošanu sods pienākas ne tikai pakalpojuma sniedzējam, bet arī saņēmējam.

Kontroles laikā Iestāde nav sniegusi Veselības inspekcijai pierādījumus par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību saskaņā ar medicīniskajām indikācijām, kas traktējams kā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.2. apakšpunkta pārkāpums.

Atkārtoti tika pieprasīta, bet netika saņemta medicīniskā dokumentācija, kas ir traktējams kā Iestādes nepakļaušanās saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija  noteikumu Nr.309. 5.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka Inspekcija ir tiesīga izņemt dokumentus (tai skaitā medicīniskos dokumentus) vai saņemt to apliecinātas kopijas.

Pieņemts lēmums par objekta pakalpojuma daļēju darbības apturēšanu līdz Ministru kabineta lēmumu par skaistumkopšanas procedūru sniegšanas atsākšanu. Pieņemts lēmums par administratīvās lietas uzsākšanu pamatojoties uz  Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5pantu.