Atgādinājums, izmantojot un uzglabājot ķīmiskās vielas un maisījumums

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību saimniecībā izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanai, it īpaši tādu produktu uzglabāšanai, kuri pildīti iepakojumos ar bērniem nepieejamu aizdari. Šāds iepakojums liecina, ka produkti ir bīstami, to sastāvā ir toksiskas vai kodīgas vielas, vai vielas, kas rada nosmakšanas bīstamību. It īpaši ģimenēs ar maziem bērniem mājsaimniecības vajadzībām iegādātos ķīmiskos maisījumus ir jānovieto un jāglabā drošā un bērniem nepieejamā vietā, oriģinālajā iepakojumā un nepārlejot citos traukos, jo īpaši tādos, kur iepriekš bijusi pārtika vai dzērieni. Bīstamiem ķīmiskiem maisījumiem jābūt iepakotiem tādā iepakojumā, kas neizraisa bērnu ziņkāri, kā arī jābūt noslēgtiem ar bērniem nepieejamu aizdari un marķētiem ar taustāmu brīdinājuma zīmi. Šīs prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1272/2008, lai samazinātu gadījumu skaitu, kad mazi bērni spēj atvērt iepakojuma vienību un netīši iedzer ķīmiskās vielas vai maisījumus. Bīstami produkti, kas pieejami plašai sabiedrībai, var būt, piemēram, mājsaimniecībā izmantoto tīrīšanas līdzekļu klāstā (cauruļu tīrīšanas līdzekļi, tualetes tīrīšanas līdzekļi), būvniecībā izmantoto materiālu klāstā (šķīdinātāji), automašīnu vējstiklu tīrīšanas līdzekļi, kas satur metanolu, dezinfekcijas līdzekļi, lampu eļļa, degmaisījumi, piemēram, grilēšanai paredzētie šķidrumi u.c. To iepakojumam arī jābūt pietiekami blīvam, lai izturētu deformāciju pārvietošanas laikā, nepieļautu satura noplūdi, pēc atvēršanas to varētu atkārtoti noslēgt, iepakojums nedrīkst būt tādas formas vai ar tādu grafisko noformējumu, kas varētu izraisīt bērnu aktīvu ziņkārību vai maldināt patērētājus.

Inspekcija kontrolē tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķējumu un iepakojumu, tai skaitā pārbauda bērniem nepieejamas aizdares esamību produktiem, kuriem tā nepieciešama, un šīs aizdares atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tādēļ atbilstošā iepakojumā nopirktu bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu pēc iegādāšanās nevajag pārliet citās iepakojuma vienībās, kas nav aprīkotas ar bērniem nepieejamu aizdari, līdz ar to palielinot iespēju, ka bērns var atvērt šo iepakojumu un iedzert iepakojuma saturu. Jo īpaši rūpīgiem Veselības inspekcija aicina būt tiem vecākiem, kuriem ir 1-3 gadu veci bērni, jo, pamatojoties uz statistikas datiem, tieši ar bērniem šajā vecuma grupā visbiežāk notiek nelaimes gadījumi.

Ja tomēr noticis nelaimes gadījums, kurā bērns iedzēris bīstamu ķīmisku vielu vai maisījumu, Inspekcija atgādina, ka, dodoties uz ārstniecības iestādi, jāņem līdzi sadzīves ķīmijas produkta iepakojums vai etiķete, ko uzrādīt ārstniecības personālam.

Papildu aicinām iepazīties ar Inspekcijas izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem: