Savlaicīga informācijas sniegšana par personālsastāva izmaiņām ārstniecības iestādēs

Veselības inspekcija vēlas atgādināt ārstniecības iestādēm, ka ir svarīgi savlaicīgi informēt par ārstniecības iestādē strādājošo ārstniecības personu sastāva izmaiņām. Paziņojuma veidlapa par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību ārstniecības iestādē pieejama šeit.

Saskaņā ar 2013.gada 5.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) tiek noteikta kārtība, pēc kuras Nacionālais veselības dienests aprēķina gada riska maksājuma apmēru ārstniecības iestādēm par tajās strādājošām (pamatdarbā un blakus darbā) ārstniecības personām. Aprēķinot gada riska maksājuma apmēru ārstniecības iestādei, Nacionālais veselības dienests ņem vērā datus par ārstniecības iestādē strādājošām (pamatdarbā un blakus darbā) ārstniecības personām, kas reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) uz kārtēja gada 2. janvāri (Noteikumu 23.punkts).

Lai saņemtu Reģistrā esošo informāciju par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām, ārstniecības iestādes var nosūtīt pieprasījumu Veselības inspekcijai uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv. Saņemot pieprasīto informāciju, ārstniecības iestādes var veikt atbilstošās izmaiņas un nosūtīt tās Reģistram datu aktualizēšanai.