Informācija aktualizēta 23.04.2018.

Ārstniecības iestāžu, to struktūrvienību, darbības apturēšanu veic, pamatojoties uz Ārstniecības likuma 75.pantu, ja netika novērsti tādu ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kas rada risku veiksmīgai ārstniecības procesa norisei, vai ja ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu dēļ rodas draudi cilvēku veselībai un dzīvībai.

Informācija par ārstniecības iestāžu, to struktūrvienību darbības apturēšanu (31.07.2018., Excel, 645 KB)