COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija informē, ka rutīnas skrīninga mērķis ir identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību iestādēs un arī ārpus tās.

 

Izglītības iestādes

Tiek novērots pozitīvo testu īpatsvara pieaugums pirmsskolas izglītības iestādēs. Palielinās testējamo skolu skaits, testu skaits skolās un tehnikumos saistībā ar klātienes konsultācijām pirms centralizētiem eksāmeniem.

No 12.04. līdz 18.04. rutīnas skrīnings veikts 1105 izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 40092.

  •  491 pirmsskolas izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 13047, no tiem 79 (0,65%) pozitīvie testi;
  •  614 skolās, kopējais veikto testu skaits –  27045, no tiem 82 (0,30%) pozitīvie testi.

 

Sociālās aprūpes centri

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.

Katru nedēļu turpinās rutīnas skrīnings sociālās aprūpes centros. Netiek novērots pozitīvo testu īpatsvara samazinājums piecu nedēļu periodā.

  • No 12.04. līdz 18.04. rutīnas skrīnings veikts 111 sociālās aprūpes iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 6749, no tiem 63 (0,9%) pozitīvie testi.

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē katru nedēļu.

 

Rutīnas skrīnings ārstniecības iestādes un citās iestādēs

  • No 12.04. līdz 18.04. kopējais testu skaits - 14352, no tiem 395 (2,8%) pozitīvie testi.

Nenovēro stabilu tendenci pozitīvo testu īpatsvara samazinājumam sešu nedēļu periodā.