Veselības inspekcija, ņemot vērā iedzīvotāju jautājumus par Covid-19 ātriem noteikšanas testiem, izstrādāja informatīvu materiālu par pašpārbaudes testu prasībām.

Veselības inspekcija atgādina - pirms Covid-19 ātro testu iegādes iesakām konsultēties ar farmaceitu vai pārdevēju, lai noskaidrotu/ pārliecinātos par testa lietošanas paredzēto mērķi (profesionālai lietošanai vai pašpārbaudei), kā arī norādām, ka profesionālās lietošanas tests ir paredzēts TIKAI profesionālai lietošanai ārstniecības iestādēs vai aptiekās, savukārt pašpārbaudes tests paredzēts pašpārbaudei, veicot testu mājas apstākļos, darbinieku/ skolnieku/ skolotāju, u.c. paštestēšanai.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Veselības inspekcijas sagatavoto informatīvo materiālu par Covid-19 pašpārbaudes testu prasībām.

tests mājas apstākļos