Ieteikumi gripas profilaksei izglītības iestādēm

Ieteikumi paredzēti, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, mazinātu tās tālāku izplatīšanos, ievērojot vīrusu izturību vidē un infekcijas izplatīšanas ceļus.

Lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, nepieciešams: 

 • organizēt medicīnas darbinieka klātbūtni iestādē (ja nav iespējams nodrošināt pastāvīgu medicīnas darbinieka atrašanos iestādē, tad darbiniekiem pieejamā vietā nodrošināt informāciju par iespēju nepieciešamības gadījumā sazināties ar medicīnas darbinieku); 
 • no rīta un dienas laikā novērtēt, vai bērniem nav gripai raksturīgu simptomu. To visbiežāk veic medicīnas darbinieks sadarbībā ar audzinātājiem vai skolotājiem;
 • izolēt saslimušos šim nolūkam paredzētā telpā (medicīnas kabinetā vai citā pielāgotā telpā) un nodrošināt nepieciešamo aprūpi;  
 • nekavējoties informēt vecākus par saslimšanas gadījumu un lūgt vecākiem izņemt bērnu no iestādes. Lai to nodrošinātu, nepieciešams regulāri precizēt vecāku kontakttālruņus;  
 • sazināties ar vecākiem telefoniski vai elektroniski, izvietot atgādinājumus uz informatīviem dēļiem, dienasgrāmatās u.c., par gripas profilaksi un rīcību bērna slimības gadījumā (piemēram, informēt, ka bērna prombūtne ir saistīta ar gripu vai akūtu augšējo elpceļu infekciju), rīkojoties saskaņā ar iestādes iekšējo kārtību;  
 • organizēt regulāru, īslaicīgu un intensīvu telpu vēdināšanu (vai ventilāciju) un biežāk lietojamo priekšmetu tīrīšanu laikā, kad telpa tiek aktīvi izmantota, nevis tikai darba dienas beigās. Iekštelpu gaisā vīruss var saglabāties 2-9 stundas, pieaugot gaisa mitrumam, vīrusa izdzīvošanas laiks samazinās;  
 • vīrusu infekcijas telpā izplatās gaisa pilienu veidā un kontakta ceļā, pieskaroties priekšmetiem, uz kuriem ir elpceļu izdalījumi. Infekcijas izplatības mazināšanai ieteicams racionāli izmantot bērnu prombūtnes laiku, lai organizētu un veiktu pietiekamu telpu vēdināšanu:
  • koplietošanas telpas skolās vēdina mācību stundu laikā (10-20 minūtes) un mācību (t.sk. sporta nodarbību) telpas pēc katras mācību stundas 10 minūtes. Ziemā mācību telpu vēdināšanas ilgumu samazina līdz 5 minūtēm;
  • pirmsskolas grupu telpas vēdina, ievērojot to lietošanas ritmu un dienas režīmu ik pēc 1,5-2 stundām (piemēram, ģērbtuves var vēdināt pēc bērnu uzņemšanas grupā, pastaigas laikā, bērnu gulēšanas laikā; grupas telpu un tualetes telpu vēdina pastaigas laikā un bērnu gulēšanas laikā; ja grupas telpa apvienota ar guļamtelpu, izmanto laiku, kad nodarbības notiek ārpus grupas). Koplietošanas telpas vēdina 10-20 minūtes, savukārt grupas telpas vismaz 10 minūtes.
  • vēdinot telpas, maksimāli atvērt logus, pēc iespējas radot caurvēja efektu;
  • ilgstošu vēdināšanu (piemēram, bērnu pastaigas laikā) pārtraukt 20-30 min. pirms bērnu atgriešanās telpā, lai gaisa temperatūra sasniegtu normas robežas (vēdināšanas laikā telpu gaisa temperatūra pazeminās vidēji par 2-40C grādiem).

Lai samazinātu infekcijas  izraisītāja klātbūtni uz virsmām un priekšmetiem, nepieciešams:

 • identificēt biežāk lietojamās virsmas un priekšmetus un iekļaut tos ikdienas uzkopšanas režīmā;
 • iekļaut biežāk un rūpīgāk kopjamo virsmu un priekšmetu sarakstā durvju rokturus, trepju margas, ūdens krānus, darba galdu virsmas, datoru tastatūras, sporta inventāru, gaismas slēdžus, pirmsskolā arī biežāk lietojamās rotaļlietas un galda spēles;
 • veikt uzkopšanu uzreiz pēc virsmu lietošanas;
 • izņemt koplietošanas priekšmetus, kuru apstrāde ir apgrūtināta (piemēram, grāmatas, auduma lelles u.tml.), jo vīruss izdzīvo uz priekšmetiem no dažām stundām līdz 10 dienām;
 • veikt virsmu kopšanu atbilstoši to lietošanas intensitātei un mērogam, biežāk lietojamās virsmas tīrīt vairākas reizes dienā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Lai veicinātu bērnu un darbinieku individuālo aizsardzību, svarīgi:

 • radīt komfortablus apstākļus personīgās higiēnas ievērošanai, piemēram, siltu ūdeni, šķidrās ziepes, roku susināšanas līdzekļus, atkritumu tvertnes, sakoptas sanitārās ierīces;
 • pārrunāt ar bērniem kā pareizi rīkoties šķaudot un klepojot: lietot vienreizlietojamās salvetes vai aizklāt muti un degunu ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu;
 • sekot līdzi roku mazgāšanas ilgumam, biežumam un kvalitātei. Pamācību kā pareizi mazgāt rokas skatīt šeit;
 • lietot tikai individuālus higiēnas piederumus;
 • pirmsskolas izglītības iestādē savākt dvieļus un gultas veļu, ko lietojuši saslimušie bērni, nepurinot tos, nogādāt netīrās veļas uzglabāšanas telpā un, ja iespējams, nekavējoties izmazgāt. Izņemt no aprites slimnieka individuālās lietošanas higiēnas piederumus (piemēram, rotaļlietas, zobu birsti u.c.).;
 • izvairīties no pasākumu rīkošanas, kuros piedalās vairāku grupu vai klašu bērni – izrādes, koncerti, pulciņi, kā arī, ja iespējams, neapvienot bērnu grupas;
 • mācību procesā biežāk uzdot individuālus, nevis grupas uzdevumus;
 • skolā mazināt bērnu pārvietošanos pa mācību kabinetiem gripas laikā.

Informācija par gripas simptomiem un profilakses pasākumiem, vīrusa izplatību pasaulē, kā arī jaunākās rekomendācijas ir pieejamas:  

 • Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā (t.sk. ieteikumi izglītības iestādēm);
 • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā;
 • Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona mājaslapā.