Viena no veselības aprūpes kvalitātes dimensijām ir drošība, kas raksturo, cik lielā mērā veselības aprūpes procesi un pārvaldības sistēma nepieļauj vai novērš nevēlamus rezultātus, kas rodas vai var rasties veselības aprūpes procesā. Drošības galvenais mērķis – nenodarīt kaitējumu pacientam.

Pamatcēloņu analīzi veic tādos gadījumos, kuru kontekstā identificējams ar pacientu drošību saistīts atgadījums, kura rezultātā pacientam tika nodarīts kaitējums vai bija risks nodarīt kaitējumu, jo īpaši, ja notikums klasificējas kā signāla notikums.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka veikt ārstnieciskās procedūras ēstētiskajā medicīnā, izmantojot lāzeriekārtas, pielietojot botulīna toksīnu un biomateriālus, var tikai sertificēts ārsts, kurš saņēmis attiecīgu ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikātu[1]:

Pacientu, pacientu pārstāvju jeb katra ārstniecības iestādes klienta sūdzības var kļūt par vērtīgu informācijas avotu, kas rosina ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu. Sūdzības līdzās klientu apmierinātības mērīšanai (aptaujai / anketēšanai) vai klientu pieredzes izpētei atspoguļo ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus, ārstniecības vidi un personālu caur pacientu un klientu unikālo pieredzi un ļauj atklāt problēmas, pilnveidot ārstniecības procesus, darba organizāciju un veidot drošu, draudzīgu un atbalstošu ārstniecības vidi pacientiem, viņu ģimenēm, jebkuram apmeklētājam un darbiniekam.

Novēlota pacienta stāvokļa pasliktināšanās atpazīšana ir biežākais cēlonis neatliekamām  situācijām un pēkšņiem, neparedzētiem nāves gadījumiem, kas, jo īpaši, aktualizējās Covid-19 pandēmijas laikā, turpinot identificēt un aprūpēt Covid-19 pozitīvus klientus sociālās aprūpes centros.

Savlaicīgi atpazīstot problēmu, kāpēc SAC klienta veselības stāvoklis pasliktinās un savlaicīgi veicot ārstēšanas un aprūpes plāna korekcijas var izvairīties no pēkšņas stacionēšanas nepieciešamības vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) iesaistes ambulatori risināmu problēmu gadījumos.

Mērķis – uzraugot SAC klienta veselības stāvokli, kā arī ambulatora ārstniecības procesa ietvaros agrīni atpazīt un novērst SAC klienta stāvokļa pasliktināšanos, pielietojot agrīnās brīdināšanas sistēmu (ABS).

Ieteikumi attiecas uz pieauguša klienta (no 18 g.v.) veselības stāvokļa novērtēšanu SAC.