Kas jāņem vērā, iegādājoties sadzīves ķīmiju?

Iegādājoties veikalā kādu sadzīves ķīmijas līdzekli, ir jāatceras, ka uz tā iepakojuma jābūt pieejamai informācijai latviešu valodā, kā arī:

 • Jāizlasa produkta etiķete un jāpārdomā šī sadzīves ķīmijas līdzekļa bīstamības draudi cilvēka veselībai un apkārtējai videi ;
 •  Jāpārliecinās, vai tieši šis sadzīves ķīmijas līdzeklis saimniecībā patiešām ir nepieciešams;
 • Jāpērk tikai nepieciešamais sadzīves ķīmijas līdzekļu daudzums;
 • Jāizvēlas mazāk bīstami līdzekļi vai sadzīves ķīmijas līdzekļi bez bīstamības (bīstamība pieaug virzienā no kairinoša uz kodīga un no kaitīga uz toksisku);
 • Izvērtējiet iepakojumu, lai tas neatgādina pārtikas produktu iepakojumu (piemēram, limonādes pudele) un lai nepiesaista bērnu uzmanību (piemēram, iepakojums līdzīgs rotaļlietai).

Pērkot veikalā mazāk bīstamus sadzīves ķīmijas līdzekļus, mēs ražotāju netieši informējam par to, kādu preci vēlamies iegādāties. Tādējādi šo preču ražotājs tiek mudināts meklēt jaunas un drošākas alternatīvas bīstamiem ķīmiskiem līdzekļiem.

Kuru produktu iegādāties un kuru nolikt atpakaļ plauktā – tā ir katra cilvēka personiskā izvēle.

 

Kas jāņem vērā, lietojot un uzglabājot ķīmiskās vielas?

Sargā sevi! Katru reizi, lietojot sadzīves ķīmijas līdzekli, ir jāizlasa tā etiķete!

 

Padomi, kā pasargāt sevi un apkārtējos:

 • Sadzīves ķīmijas līdzekļiem ir jāatrodas bērniem nepieejamā vietā, jo pat uz īsu brīdi bez uzraudzības atstāts sadzīves ķīmijas līdzeklis, nokļūstot bērna rokās, var kļūt par nelaimes cēloni.
 • Sadzīves ķīmijas līdzeklis ir jālieto tikai paredzētajiem mērķiem.
 • Darbojoties ar ķīmiskajām vielām, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt!
 • Nedrīkst jaukt kopā ķīmiskās vielas, ja etiķetē nav norādīts, ka to drīkst darīt. Pat sajaucot kopā ķīmiskas vielas, kas nav bīstamas, var veidoties veselībai kaitīgi savienojumi, kā arī var samazināties šo ķīmisko līdzekļu efektivitāte (piemēram, sajaucot kopā dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekli);
 • Lai izvairītos no ķimikāliju kontakta ar ādu, jāizmanto cimdi. Ja ķīmiska viela nonāk uz ķermeņa, saskares vieta nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens!
 • Nonākot acīs, sadzīvē izmantojamās ķīmiskās vielas var izraisīt kairinājumu, tāpēc, strādājot ar šīm vielām, ir jālieto aizsargbrilles. Parastās brilles šādos gadījumos nenodrošina pietiekamu aizsardzību. Kā viela nokļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu ūdens!
 • Kontaktlēcas (īpaši mīkstās) absorbē bīstamo ķīmisko vielu tvaikus, līdz ar to kaitīgā viela ilgstoši atrodas acs tuvumā, tāpēc tās nav ieteicams lietot, strādājot ar bīstamā vielām.
 • Lai ķīmisko vielu tvaiku nenonāktu elpceļos, pēc iespējas biežāk jāvēdina darba telpas! Ja strādājot kļūst slikti, sāk reibt vai sāpēt galva, jāiziet svaigā gaisā.
 • Ja veselības traucējumi pēc darba ar ķīmiskām vielām nepāriet, nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Ārstam jāuzrāda ķīmiskā līdzekļa iepakojums vai etiķete.

 

Padomi, kā droši uzglabāt ķīmiskās vielas:

 • Ir jāievēro uzglabāšanas noteikumi, kas norādīti lietošanas pamācībā vai uz etiķetes!
 • Ķīmiskās vielas vienmēr ir jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā ar etiķeti.
 • Ķīmikālijas nedrīkst uzglabāt ēdienam vai dzērienam paredzētos traukos, kā arī blakus pārtikas produktiem vai dzīvnieku barībai.
 • Produkta iepakojuma vākam vienmēr ir jābūt kārtīgi aizvērtam.
 • Iepakojumam jābūt sausam, lai tas neizšķīstu.
 • Bīstamas vielas ir jāuzglabā uz augstākajiem plauktiem vai atsevišķā telpā, kur tās nav pieejamas bērniem un dzīvniekiem.
 • Savā starpā nesavienojamas ķīmiskās vielas (piemēram, uzliesmojošas vielas un spēcīgi oksidētāji) jāglabā atsevišķi.

Iedzīvotāju paradumi, iegādājoties sadzīves ķīmijas līdzekļus