Gēla laku uzklāšanas procesā uz nagiem nepieciešamas profesionālas iemaņas, lai nepieļautu lakas saskari ar ādu, jo saskarē ar ādu ir iespējams alerģiskas reakcijas risks.

Gēla lakas veido slāni uz nagiem, kas ir noturīgs pret viegliem skrāpējumiem. Tik izturīgas šīs lakas ir tādēļ, ka sacietē nevis žūstot, bet polimerizācijas procesā ultravioleto staru (UV) ietekmē. Laka satur akrilāta monomērus, kuru mazās molekulas UV staru ietekmē spēj saistīties savā starpā un izveidot polimēru. Tomēr jāņem vērā, ka akrilāta monomēri gēla lakās var izraisīt alerģisku reakciju, ja nesacietējusi laka nonāk saskarē ar ādu. Tādēļ gēla lakas atļautas tikai profesionālai lietošanai.

Aktīvās vielas gēla lakā ir HEMA (2-hidroksietilmetakrilāts) un di-HEMA trimetilheksil dikarbamāts. Naga plātne ir pietiekama barjera, lai šīs vielas neiekļūtu organismā. Tomēr saskaroties ar ādu vielas HEMA un di-HEMA var izraisīt sensibilizāciju, t.i. paaugstinātu jutīgumu, kam var sekot alerģiska reakcija. Tādēļ Eiropas Komisijas zinātniskā komiteja ir veikusi izvērtējumu un secinājusi, ka HEMA un di-HEMA sensibilizējošās īpašības ir mērena stipruma un vielas var tikt droši izmantotas, ja laka tiek uzklāta profesionāli un netiek pieļauta saskare ar ādu. Lakas uzklāšana prasa augstu precizitāti, ko grūti nodrošināt uzklājot laku savām rokām. Marķējumā obligāti jābūt brīdinājumiem: „Tikai profesionālai lietošanai. Var izraisīt alerģisku reakciju.” Šādas prasības nosaka regula Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem. Vajadzīgā piesardzība jānodrošina profesionālam manikīra speciālistam. No speciālista sagaidāms, ka tas salīdzinājumā ar parastu patērētāju būs prasmīgāks, ar lielāku pieredzi un zināšanām par kosmētikas līdzekļa lietošanu.

Pastāv arī iespēja, ka alerģiskā reakcija uz akrilāta monomēriem neizpaužas pēc pirmajām lakas uzklāšanas reizēm, bet tikai pēc lakas atkārtotas lietošanas vairākus mēnešus ilgā periodā. Gadījumos, kad notikusi nopietna nelabvēlīga ietekme, ir jāvēršas pie ārsta un jāinformē Veselības inspekcija, norādot lietotā kosmētikas līdzekļa nosaukumu un kosmētikas līdzekļa marķējumā norādītā atbildīgā uzņēmuma nosaukumu. Uzņēmums Eiropas Savienībā, kas ir ražotājs vai importētājs, ir atbildīgs par kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējumu. Tā nosaukumam un adresei obligāti jābūt marķējumā.

Vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi. – Jāaizsargā rokas no UV staru iedarbības ar speciāliem cimdiem vai ar UV aizsargfiltru saturošu krēmu ar aizsargfaktoru ne mazāk kā SPF 30. Vecā laka jānoņem saudzīgi, lai nesabojātu naga plātni, it īpaši neuzmanīga slīpēšana var padarīt naga plātni sevišķi plānu. Jāievēro pauzes starp gēla lakas uzklāšanas reizēm, lai ļautu nagam atjaunoties.

Gēla lakas kā kosmētikas līdzekļa lietošana ir droša, ja tiek ievēroti aprakstītie norādījumi un brīdinājumi.