Informāciju publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukcijas Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm" 15. punktam, Veselības inspekcijas aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas un ar tām var iepazīties Valsts kases tīmekļvietnes sadaļā "Valsts budžeta tāmes".