Veselības inspekcija piedalās EIONET vides un veselības darba grupa  sanāksmēs, kurās notiek dalībvalstu ekspertu pieredzes un informācijas apmaiņa par aktuālajām vides veselības problēmām. Dalībvalstu eksperti sniedz savu ieguldījumu vides veselības informācijas produktu, ko sagatavo EVA, izstrādāšanā.