Eiropas partnerība veselības aprūpes un sociālās aprūpes uzraudzības organizācijām (European Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care (EPSO) ir neformāla ar valdības un ar valdību saistītu organizāciju grupa, kas  nodarbojas ar veselības aprūpes un sociālo aprūpes pakalpojumu uzraudzību un  akreditāciju Eiropas valstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonas valstīs.

EPSO mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzraudzības institūcijām, tai skaitā uzlabot ideju, pētījumu rezultātu, informācijas un labas prakses apmaiņu, atvieglot pieredzes apmaiņu starp ieinteresētajām organizācijām, veicināt sadarbību tādās jomās kā izglītība un zināšanu izplatīšana.