Veselības inspekcija piedalās ES dzeramā ūdens direktīvas ieviešanas un ziņošanas darba grupa sanāksmēs, kurās notiek dalībvalstu ekspertu pieredzes un informācijas apmaiņa par būtiskākajiem jautājumiem dzeramā ūdens uzraudzībā.

Veselības inspekcija piedalās ES peldūdeņu kvalitātes pārvaldības direktīvas ieviešanas un ziņošanas darba grupa  sanāksmēs, kurās notiek dalībvalstu ekspertu pieredzes un informācijas apmaiņa par būtiskākajiem jautājumiem peldūdens uzraudzībā un ES Peldūdens direktīvas 2006/7/EK prasību ieviešanā. Darba grupas eksperti kopā ar Eiropas Komisijas ekspertiem diskutē arī par esošā normatīvā regulējuma uzlabošanu un Peldūdeņu direktīvas pārskatīšanu.