Veselības inspekcija informē ražotājus/ importētājus/ izplatītājus par Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) interneta vietnē (https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en) pieejamiem informatīviem materiāliem un vadlīnijām saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/745) noteiktajām prasībām.

Norādām, ka EK interneta vietnē pastāvīgi tiek publicētas EK izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi par Regulas 2017/745 prasību interpretāciju. Veselības inspekcija iesaka medicīnisko ierīču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem iepazīties ar sekojošiem EK vietnē pieejamiem Medical Device Coordination Group (MDCG) izstrādātiem materiāliem:

Papildus Veselības inspekcija iesaka regulāri apmeklēt un pārskatīt, kā arī iepazīties ar EK publicētiem medicīnisko ierīču informatīvajiem materiāliem izmantojot interneta vietni: