Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Eiropas Zāļu kvalitātes un veselības aprūpes direktorāts (European Directorate for the Quality of Medicines& HealthCare of the Council of Europe)

Komitejas mērķis ir mazināt veselības riskus, kas saistīti ar zāļu viltošanas un līdzīgiem noziegumiem, kā arī veicināt Medicrime konvencijas izplatību. Medicrime konvencija ir Eiropas Padomes Konvencija par medikamentu un līdzīgu noziegumu, kas apdraud sabiedrības veselību, viltošanu un ir pirmais starptautiskais līgums, ar ko izveido tiesisko regulējumu viltotu zāļu/medicīnas ierīču tirdzniecības apkarošanai. Konvencija paredz kriminālatbildību par konkrētām darbībām, aizsargā cietušo tiesības un veicina nacionālo un starptautisko sadarbību, lai novērstu šāda veida noziegumus.